logotype

DZIEŃ AKTYWNOŚCI DZIECKA

6:00-8:00

 • Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci.
 • Zabawy i zajęcia wynikające z własnej aktywności, zajęcia o charakterze wyrównawczo ? kompensacyjnym: indywidualne i w małych zespołach.
 • Gry stolikowe przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.
 • Udział dzieci w samodzielnym przygotowaniu pomocy dydaktycznych do zabaw i zajęć.
 • praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne).
 • Utrwalenie wierszy, piosenek oraz nabytych sprawności i umiejętności.

8:00-8:30

 • Porządkowanie sali przez dzieci.
 • Ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia oddechowe .
 • Czynności porządkowo ? gospodarcze, czynności samoobsługowe ? zabiegi higieniczne.
 • Pełnienie dyżurów przez dzieci.

8:30-9:00

Śniadanie ? utrwalanie nawyków zdrowego i kulturalnego spożywania posiłków, czynności higieniczne ? mycie zębów.

9:00-9:30

 • Zabawy swobodne dzieci.
 • Porządkowanie sali.

9:30-10:30

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą ? wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy; doświadczanie, badanie, obserwowanie, zajęcia ruchowe, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, muzyczne, badawcze i zabawy tropiące.

10:30-11:45

Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry, zabawy zajęcia ruchowe gry i zabawy sportowe (zespołowe, grupowe, międzygrupowe) przyrodnicze, prowadzenie obserwacji, prac ogrodniczych, wycieczki.

 • Zabawy swobodne.
 • Zabawy grupowe.

Wymiennie zajęcia dodatkowe

11:45-12.00

Czynności organizacyjno ? higieniczne przed obiadem.

12.00-12:45

Obiad ? kulturalne spożywanie posiłku.

12:45-14:00 Dzieci młodsze (2?3 latki)

 • Odpoczynek poobiedni, relaksacja,
 • bajkoterapia

12:45-14:00 Dzieci starsze (4-6 latki)

 • Zabawy relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki aktywizującej odpoczynek, wyobraźnię i sprzyjającej wyciszeniu,
 • bajkoterapia,
 • zabawy ruchowe,
 • zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela,
 • zabawy badawcze,
 • manipulacyjne,
 • konstrukcyjne,
 • dydaktyczne,
 • indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci,
 • swobodna zabawa dzieci,
 • zajęcia twórcze ? praca zespołowa i indywidualna,
 • pobyt na świeżym powietrzu,
 • kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo ? dydaktycznych.

14:00-14:30

 • Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.
 • Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.
 • Podwieczorek.

14:30-17:00

 • Swobodna aktywność dzieci wg. ich pomysłów i zainteresowań,
 • zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela,
 • zabawy badawcze, manipulacyjne, konstrukcyjne, muzyczne, dydaktyczne, ruchowe, inne,
 • indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci,
 • ćwiczenia utrwalające wiadomości,
 • dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu,
 • czynności porządkowe,
 • praca indywidualna ? kompensacyjno ? korekcyjna.

Zajęcia dodatkowe odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć dodatkowych.

Strefa rodzica