logotype

Wycieczka do szpitala Św. Ludwika-udział w projekcie edukacyjnym 07.02.2020

 Fundacja Zdrowie Dziecka działająca na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, zaprosiła nas ostatnio do udziału w projekcie „Zdrowie według Doktora Ludwiczka”. Projekt obejmował wizytę edukacyjną w sali konferencyjnej szpitala oraz wykonanie profilaktycznych badań w kierunku płaskostopia, pomiary wagi i wzrostu. W trakcie spotkania otrzymaliśmy informacje na temat zdrowego stylu życia, zostaliśmy zapoznani z badaniami wykonywanymi przy wykorzystaniu analizatora składu ciała, podoskopu oraz gastrolyzera – w formie pokazowej. Po zajęciach każdy z nas otrzymał informację zwrotną dotyczącą wyników badań oraz dyplom potwierdzający udział w projekcie.

 

 

 

Strefa rodzica