logotype

Dzieci-programuja-zad.5-Zimowe-zabawy-Smerfy

Naszym zadaniem podczas zajęć było wyodrębnienie elementów, z których wykonany był obrazek (wzór) bez jego rozkładania. Następnie wybranie odpowiednich klocków z darów i ułożenie ich pod kartką. Ćwiczyliśmy dzięki temu doskonalenie analizy i syntezy oraz rozwijanie percepcji wzrokowej. Kolejnym zadaniem było wyodrębnienie z darów brakujących elementów oraz takich, których było za dużo.

 

Strefa rodzica