logotype

Dzieci programują, zadanie 4 - Troskliwe Misie

Wykonując zadania z tematu czwartego mieliśmy do wykonania dwa ćwiczenia. Pierwsze miało nam ukazać czym jest regularność. Dowiedzieliśmy się tego poprzez zabawy ruchowe (rymowane wierszyki z pokazywaniem) wdrażające do wykonania powtórzeń. Drugie ćwiczenie pt. "Dzień-noc" miało na celu sprzyjanie w dostrzeganiu regularności, ćwiczenie spostrzegawczości oraz wdrażanie do rozumienia pojęcia pętli. Naszym zadaniem było ułożenie na okręgu pierścienia klocków w dwóch kolorach na przemian (żółty- dzień, niebieski-noc). Powtarzaliśmy regularność, układając rytm. Kolejnym etapem było ułożenie programu do wykonanego wzoru obrazującego cykliczność dnia i nocy z wykorzystaniem pętli.

 

Strefa rodzica