logotype

.

Szanowni Państwo !!!

Zapoznajcie się z podstawowymi zmianami w organizacji pracy przedszkola, ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci mogących korzystać z usług naszego Przedszkola wynikającymi
z  wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki.

Chcąc zgłosić dziecko, aby korzystało z usług Przedszkola w czasie epidemii COVID 19 należy zapoznać się ze szczegółowymi procedurami oraz zasadami postępowania ( załączniki). Jeżeli je zaakceptujecie a sytuacja rodzinna nie pozwala na zapewnienie Waszemu dziecku osobistej opieki, do 18.05.2020r. wypełnijcie WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA i odeślijcie na adres mailowy przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . We wniosku wpiszcie Państwo datę, którą uznacie za bezpieczną bądź w waszej sytuacji bardzo potrzebną. To ułatwi przygotowanie i zaplanowanie organizacji pracy przedszkola na najbliższą  przyszłość.

Pamiętajcie KochaniJ , że wytyczne są bardzo rygorystyczne i wszystkich w tej chwili nie da się przyjąć, dlatego  :

 • w pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
 • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

 1. 1.      PRACA ODDZIAŁU:
  1. Zostaną uruchomione 3 sale dydaktyczne, w których może przebywać maksymalnie po
   12 dzieci, nauczyciel oraz opiekunka dziecięca.
  2. Poszczególne grupy funkcjonują w stałych godzinach i w wyznaczonych stałych salach w godz.:
   Grupa Troskliwe Misie -    9.00  - 16.00   

            Grupa Krasnoludki  ?  8.00  - 15.00   

            Grupa Smerfy  ? 7.00  - 14.00

W szczególnych przypadkach należy w sprawie godzin pobytu dziecka w przedszkolu  rozmawiać z dyrektorem

 1. W przedszkolu została utworzona izolatka dla dzieci z objawami COVID-19. Dziecko zostaje odizolowane w takiej sytuacji od grupy i wraz z pracownikiem przedszkola oczekuje na przybycie rodzica.

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ GODZIN PRACY  GRUPY.

Sala została przygotowana ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji (   pluszaki, książki, itp).

 1. 2.      ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:
 2. Rodzice przyprowadzają i odbierają  dziecko tylko do części wspólnej wyznaczonej przez przedszkole ( szatnia ). Następnie   proszeni są  o  opuszczenie  przedszkola w celu minimalizowania zagrożeń COVID-19.
 3.  Po odebraniu dziecka przez pracownika przedszkola i zmierzeniu dziecku temperatury,  Rodzice   opuszczają teren przedszkola.
 4. Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37°C) , dziecko zostanie zaprowadzone  do sali pod opiekę nauczyciela.

 

Jeżeli w szatni  przebywają inni Rodzice z dziećmi, prosimy o cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą ok. 2 m.

Strefa rodzica