logotype

Zajęcia dla Dzieci z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Dnia 13.03.2014r. (czwartek), o godzinie 11.00 odbędą się zajęcia dla Dzieci z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Program "MALI RATOWNICY" to warsztaty z pierwszej pomocy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

W trakcie warsztatów dzieci spotykają się z ratownikami medycznymi. Celem spotkania jest poznanie prawidłowego zachowania w sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy, oraz sytuacjach wymagających zachowania szczególnego bezpieczeństwa.

Dziecko po zajęciach:

  • wie w jakich sytuacjach należy wezwać pomoc,
  • zna numery telefonów alarmowych,
  • wie jakie informacje przekazać dzwoniąc do służb ratunkowych,
  • wie jak udzielić pierwszej pomocy w różnych sytuacjach,
  • wie jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych i jakie służby wezwać.

Zajęcia mają również na celu:

  • oswojenie dzieci z osobą ratownika,
  • zwiększenie świadomości rodziców w zakresie pierwszej pomocy udzielanej przez dzieci,
  • zwiększenie świadomości rodziców w sytuacji niebezpiecznych, zagrażających życiu, zdrowiu.

Strefa rodzica