logotype

WYJŚCIE DO KLOCKOLANDU!

Dnia 02.12.2015 r. odbędzie się wyjście do Interaktywnego Centrum Nauki i Zabawy KLOCKOLAND znajdującego się przy ul. Al. 29 Listopada 170.

Śniadanie w tym dniu będzie o godz. 8:15,
wyjście o godz. 9:00.
Koszt: 18 zł.

Wycieczka do Klockolandu

Strefa rodzica