logotype

KONKURS EKOLOGICZNY

?NAJCIEKAWSZA ZABAWKA Z SUROWCÓW WTÓRNYCH?

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW WRAZ Z RODZICAMI. NALEŻY WSPÓLNIE Z DZIECKIEM STWORZYĆ ZABAWKĘ WYŁĄCZNIE Z SUROWCÓW WTÓRNYCH, ODZYSKANYCH WSPÓLNIE Z DZIECKIEM!

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ W PRZEDSZKOLU DO 28 LUTEGO 2017 ROKU, PO TEJ DACIE ODBĘDZIE SIĘ NARADA JURY I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.
W DNIU 07.03.2017 ZOSTANĄ OGŁOSZONE WYNIKI.

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO ?NAJCIEKAWSZA ZABAWKA Z SUROWCÓW WTÓRNYCH?

1.Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu są wykonane przez przedszkolaków oraz ich rodziców ( wspólna praca) prace z surowców wtórnych; zabawki.

2. Założenia organizacyjne:
Celem konkursu jest:
- Kształtowanie przyjaznych postaw wobec otaczającego nas środowiska przyrodniczego.
- Uświadomienie przedszkolakom, jak bardzo istotny jest problem segregacji odpadów.
- Wytworzenie motywacji do działania.
- Kształtowanie nawyków segregowania odpadów oraz wspieranie więzi rodzinnych łączących dzieci i rodziców poprzez umożliwienie wspólnego tworzenia.
Konkurs trwa od 01.02.2017 do- 28.02.2017.
Prace należy składać w przedszkolu.
Prace konkursowe będą oceniane przez jury powołane z kadry nauczycielskiej oraz dyrekcji.
Nagrody są finansowane przez Dyrekcję Przedszkola Artystycznego Marzenie.
Po rozstrzygnięciu konkursu prace będą prezentowane na wystawie zorganizowanej w przedszkolu.

3. Wymagania techniczne:
Praca powinna być wykonana przez dziecko z pomocą rodzica, w jak największym stopniu z surowców wtórnych.
Użyte materiały powinny być ?odzyskane? przez dziecko i rodzica.

4.Każda praca powinna być opisana imieniem, nazwiskiem dziecka.

5.Ocena prac konkursowych;
Konkurs rozstrzyga Jury.
Podczas oceny pod uwagę będą brane następujące kryteria:
- Bogactwo wykorzystania surowców wtórnych,
- pomysłowość,
- estetyka wykonania.

6.Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż dnia 07.03.2017. W tym dniu nastąpi rozdanie nagród i pokonkursowa wystawa prac.

7.Postanowienia końcowe:
Wszystkie prace zostaną sfotografowane i opublikowane na portalach internetowych Przedszkola Artystycznego Marzenie i mediach informujących o Konkursie.

Strefa rodzica