logotype

Oferta

Ambicją przedszkola jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju indywidualnego Dziecka oraz kształtowanie Jego zdolności i talentów.

ZAJĘCIA PODSTAWOWE W RAMACH REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

W ramach czesnego przedszkole oferuje usługę edukacyjną:

 • zajęcia dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, a w nich między innymi sytuacje edukacyjne wyrabiające gotowość dzieci do nauki czytania i pisania, podjęcia nauki w szkole, ,
 • zajęcia ogólnorozwojowe,
 • zajęcia wspomagająco - korygujące rozwój dziecka,
 • zajęcia doskonalące rozwój mowy i myślenia,
 • zajęcia matematyczne,
 • zajęcia gimnastyczne,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • zajęcia plastyczne.

Wszystkie zajęcia 5 razy w tygodniu

Zajęcia podstawowe w ramach czesnego:

 • zajęcia logopedyczne,
 • język angielski,
 • rytmika,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • tańce,
 • warsztaty plastyczne.

Wszystkie zajęcia raz w tygodniu

PROJEKTY EDUKACYJNE:

 • Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy: 

  Prowadząca: mgr Agnieszka Lipiarska
  Warsztaty kulinarne dla naszych dzieci to niesamowita podróż do świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki tej zabawie można wspierać zdolności poznawcze zmysłów – węchu, smaku, dotyku, wzroku.

  Celem zajęć jest:

  • osiąganie radości z samodzielnego przygotowywania posiłków,
  • wprowadzenie dziecka w świat sztuki kulinarnej,
  • stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego,
  • nabywanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
  • zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłu smaku, zapachu i dotyku,
  • zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w kuchni,
  • zapoznanie dzieci z różnymi naczyniami, przyborami i sprzętem kuchennym,
  • rozwijanie poczucia kompozycji kolorystycznej, wrażliwości i piękna,
  • doskonalenie czynności samoobsługowych,
  • wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole, posługiwania się sztućcami.

  Zajęcia składają się  z trzech części:

  1.Wstępna – przedstawienie tematu zajęć, poznanie produktów, objaśnienie sposobu wykonania zadania.

  2.Działania dzieci pod nadzorem nauczyciela i przy jego pomocy.

  3.Degustacja przygotowanego dania i porządkowanie sali.

  Podczas zajęć dzieci rozwijają swoją kreatywność, samodzielność oraz sprawność manualną, a także uczą się planowania swoich działań. Wspólne przyrządzanie posiłków jest okazją do aktywnego współdziałania w grupie i sprawia dzieciom mnóstwo radości. Udział w zajęciach pozwala dzieciom rozwijać zainteresowania kulinarne, uczy organizacji pracy w kuchni, zdrowego odżywiania oraz zachowania higieny podczas przyrządzania posiłków. Zdobyte umiejętności dzieci będą mogły wykorzystać w życiu codziennym.

 • Wszystko jest muzyką :

  Prowadząca: Patrycja Kaczor
  Powszechnie wiadomo, iż muzyka oddziałuje na nasze nastroje i emocje niosąc za sobą wiele dobrego- także w kwestii rozwoju człowieka. Okazuje się, że poprzez muzykę od wczesnych lat możemy wspierać i stymulować zmysły dzieci, a przez to rozwijać ich wrodzone talenty. Projekt edukacyjny „Wszystko jest muzyką” umożliwia naszym wychowankom aktywne i twórcze działanie niezależnie od uzdolnień muzycznych. Pomaga rozbudzać wyobraźnię i wrażliwość artystyczną a także pokazuje, jak bawić się i odprężać przy dźwiękach muzyki. Uczestnicy projektu zostają wprowadzeni w świat muzyki poprzez wszelkiego rodzaju działania i aktywności. Podczas spotkań między innymi poznają historię Fryderyka Chopina, zdobywają podstawową wiedzę z zakresu muzyki np. do czego nutkom potrzebny jest klucz wiolinowy, mogą wyrażać muzykę przy pomocy pędzla i kolorowych farb.

 • Szał Plastyka:

  Prowadząca: mgr Beata Kujawska
  Plastyka to nie tylko kartka papieru i kredki. Plastyka to nieskończone możliwości tworzenia, wyrażania siebie. W moim projekcie plastycznym pragnę w cotygodniowych spotkaniach z dziećmi zaskoczyć formą, techniką, pobudzić ciekawość. Zajęcia plastyczne (Jak i obcowanie ze sztuką w ogóle) pomagają odreagować napięcia, rozwijają twórcze myślenie, kształtują pamięć wzrokową i oczywiście zręczność manualną. Wyrabiają poczucie ładu, estetyki, rozbudzają zaciekawienie oraz wrażliwość, działają na wyobraźnię. Nie można zapomnieć o tym, że dostarczają dziecku również wiele radości, satysfakcji i zadowolenia z własnego działania.

 • Mali odkrywcy:

Prowadząca: Magdalena Trela
Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Ich naturalną ciekawość świata nie powinno się w żaden sposób hamować lecz aktywizować i pozwalać jej wzrastać. Podczas naszych spotkań dla małych odkrywców dzieci mają możliwość samodzielnego działania i znalezienia odpowiedzi na wiele nurtujących pytań z zakresu otaczającego świata.  Świetnie zdobywają wiedzę poprzez odkrywanie dzięki wykonywaniu różnych ciekawych doświadczeń. Rozwiązując problemy różnymi metodami, dzieci w trakcie zajęć prowokowane są do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Przy okazji uczą się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Nasze zabawy badawcze stwarzają okazję do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Metodą prób i błędów ćwiczymy także wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość.
Celem naszego wspólnego eksperymentowania jest też wyrabianie umiejętności prowadzenia dyskusji, przedstawiania swoich racji, stwarzanie okazji do lepszego poznania swoich możliwości oraz współdziałania w zespole. Satysfakcja i radość z odkrywania, uśmiech oraz zadziwienie towarzyszące każdemu przedszkolakowi jest najpiękniejszym owocem naszych wspólnych działań, którego nie da się opisać żadnymi słowami.                                             

 • Cała Polska czyta Dzieciom:

  Nasze przedszkole bierze udział w programie promującym aktywne czytanie dzieciom. Zachęcamy rodziców, w miarę ich możliwości czasowych, do aktywnego uczestniczenia w życiu naszego przedszkola. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zapraszamy rodziców i dziadków do czytania lub opowiadania bajek w czasie poobiedniego odpoczynku. Dla przedszkolaków wizyta ukochanej osoby jako gościa w grupie jest niezwykłym wydarzeniem i powodem do dumy.Długo wspominają takie wydarzenie, gdyż jest dla nich bardzo ważnym przeżyciem.                                                                

 • Specjalni goście przedszkola:

  Program poświęcony ciekawym gościom, których zapraszamy do naszego przedszkola. Interesujący ludzie wykonujący codzienne-niecodzienne zawody. Zaproszeni zostają także rodzice naszych przedszkolaków. W trakcie spotkań dzieci poznają specyfikę i charakter pracy różnych zawodów, zainteresowania  i pasje osób dorosłych.

   

Z kwoty czesnego przedszkole finansuje wszystkie wyżej wymienione zajęcia.

Zwiększona ilość zajęć możliwa, dodatkowo płatna przez Rodziców.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • język angielski,
 • dogoterapia,
 • robotyka,
 • cykl zajęć przyrodniczych
 • religia (na życzenie rodziców),
 • inne według potrzeb rodziców.

Zajęcia dodatkowe płatne przez Rodziców

METODY PRACY STOSOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • metoda wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz,
 • pedagogika zabawy KLANZA,
 • metoda Carla Orffa i Rudolfa von Labana,
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • praca metodą projektów,
 • drama – zabawy w teatr na co dzień,
 • folkoterapia czyli granie na wszystkim,
 • bajkoterapia,
 • aktywne słuchanie muzyki.

FORMY PRACY STOSOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI W NASZYM PRZEDSZKOLU

 • udział w koncertach muzycznych w Filharmonii Krakowskiej,
 • uroczystości w przedszkolu,
 • wycieczki,
 • obchodzenie urodzin jako wyjątkowego wydarzenia,
 • spotkania z ciekawymi zawodami,
 • organizacja konkursów.

DROGI RODZICU!

W Przedszkolu „MARZENIE” dbamy o to, aby dać Ci pewność, że Twoje dziecko jest kochane i szanowane oraz ma zapewnioną najlepszą edukację i opiekę.

Strefa rodzica