logotype

Oferta

Ambicją przedszkola jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju indywidualnego Dziecka oraz kształtowanie Jego zdolności i talentów.

ZAJĘCIA PODSTAWOWE W RAMACH REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

W ramach czesnego przedszkole oferuje usługę edukacyjną:

 • zajęcia dydaktyczno ? wychowawczo - opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, a w nich między innymi sytuacje edukacyjne wyrabiające gotowość dzieci do nauki czytania i pisania, podjęcia nauki w szkole, ,
 • zajęcia ogólnorozwojowe,
 • zajęcia wspomagająco - korygujące rozwój dziecka,
 • zajęcia doskonalące rozwój mowy i myślenia,
 • zajęcia matematyczne,
 • zajęcia gimnastyczne,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • zajęcia plastyczne.

Wszystkie powyższe zajęcia 5 razy w tygodniu

Zajęcia podstawowe w ramach czesnego:

 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia z psychologiem,
 • język angielski (3x w tygodniu)
 • rytmika,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • warsztaty plastyczne.

Wszystkie zajęcia poza j. angielskim raz w tygodniu

PROJEKTY EDUKACYJNE:

 • ,,Z darami natury świat nie jest ponury"

  Prowadząca: mgr Patrycja Kaczor

  Głównym celem ekologiczno- plastycznego projektu edukacyjnego
  ?Z darami natury świat nie jest ponury!? jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci oraz zapoznanie z ideą zero waste. Na zajęciach będziemy wykonywać zadania na kreatywność, plastyczno-techniczne z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych, ale i rolek po papierze, opakowań czy butelek.

   

 • ,,Mali wielcy odkrywcy"

  Prowadząca: mgr Magdalena Trela

  Celem programu Mali Wielcy Odkrywcy jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń
  i praktycznych obserwacji.

  Program obejmuje  trzy kręgi tematyczne:
  1. Dotyczy poznawania światła. Załamania i rozpraszania światła, jego kolorów i wynalazków dających światło.
  2. Dotyczy przyciągania magnetycznego. Dzieci dowiedzą się czym są magnesy, gdzie znajdują zastosowanie, jak działa siła magnesu oraz stworzą magnetyczne konstrukcje.
  3. Dotyczy poznawania wody. Dzieci poznają stany skupienia wody, zagadnienie wyporności, naczyń połączonych i napięcia powierzchniowego, a także chromatografii barw i wykonają eksperymenty z zimną i ciepłą wodą.


 • ,,English is fun!"

  Prowadząca: mgr Monika Śliwa

  Celem zajęć językowych jest: ?(?) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych."
           Podstawową formą nauki języka obcego dla dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa. Zatem to właśnie poprzez zabawę chcę pokazać  dzieciom, że język  służy  do przekazywania istotnych informacji oraz może sprawić dużo radości.
           W swojej pracy z dziećmi wykorzystuje najczęściej metodę TPR (Total Physical Response), która polega na reagowaniu ruchem na polecenia nauczyciela. Świetnie sprawdza się ona w nauczaniu najmłodszych, ponieważ kładzie nacisk na rozumienie przekazu oraz odpowiada dziecięcej potrzebie ruchu i działania. Wiele aktywności organizowanych na zajęciach, takich jak opowieści ruchowe, zabawyz elementem ruchu, piosenki i wierszyki ilustrowane ruchem  opiera się na TPR.
           Kolejną równie ważną metodą, wykorzystywaną przeze mnie na zajęciach jest metoda obsewacji.  Karty obrazkowe, ilustracje,plakaty, przedmioty codziennego użytku, zabawki, rośliny i zwierzęta znajdujące się w sali przedszkolnej pełnią ważną funkcję w trakcie zajęć językowych. Można je np. wykorzystać do wprowadzania, ćwiczenia lub utrwalania słownictwa związanego z omawianym kręgiem tematycznym. Umożliwiają one przedstawienie znaczenia danego słowa bez konieczności tłumaczenia go na język ojczysty. Skojarzenie słowa z obrazkiem lub przedmiotem ułatwia jego zapamiętanie. Metody oparte na słowie również są stałym elementem na zajęciach. Są to głównie: opowiadania, wierszyki, piosenki, drama czy też codzienna komunikacja obejmująca wyjaśnienia, instrukcje, nakazy, zakazy, umowy itp. Kurs z j. angielskiego w tym roku opieram na serii "English Playbox"  (wyd. Nowa Era) . Jest to seria, która skutecznie uczy języka angielskiego przez zabawę, łącząc materiały tradycyjne i cyfrowe. Ciekawe ilustracje, melodyjne piosenki, proste gry planszowe, kreatywne ćwiczenia oraz bezpieczne zabawy edukacyjne poruszają wyobraźnię dzieci i zachęcają do nauki.
          Jako nauczycielowi języka obcego w przedszkolu zależy mi na tym aby dzieci z uśmiechem przychodziły na zajęcia oraz aby j. angielski kojarzył im się z ciekawą zabawą oraz motywacją do dalszej nauki języka:) Zajęcia prowadzę w sposób rozrywkowy - dużo piosenek, ruchu i zabaw.  Hasłem przewodnim zajęć jest RÓŻNORODNOŚĆ oraz kontrolowane SZALEŃSTWO
  w zabawach:) 

 •  ,,Zajęcia z robotyki" 
   
  Prowadząca: mgr Alicja Kwaśny

  Zajęcia z robotyki polegają na konstruowaniu robota z klocków LEGO wg instrukcji wyświetlanej na komputerze. Każdy uczestnik zajęć buduje przestrzenną konstrukcję, dokładnie wykonując polecenia wg instrukcji krok po kroku. Dzieci nabywają w ten sposób umiejętność tworzenia projektu wg szczegółowych wytycznych. Następnie uruchamiany jest program do kodowania, którym dzieci każdorazowo posługują się podczas zajęć. Uczestnicy programują swoje roboty, pisząc w programie do kodowania kod, dzięki któremu robot będzie wykonywał określone czynności. W trakcie zajęć dzieci uczą się pracować z komputerem, nabywają umiejętność realizowania projektu dokładnie wg instrukcji, kodują, wcielają w życie własne inicjatywy poprzez aktywność twórczą w programie do kodowania, wyciągają wnioski, uczą się myślenia analogicznego, posługują się prostymi pojęciami informatycznymi, łączą przyczynę ze skutkiem, rozwijają wyobraźnię przestrzenną oraz koordynację wzrokowo-ruchową, a przede wszystkim dobrze się bawią!

                                                                             
 • Specjalni goście przedszkola:

  Program poświęcony ciekawym gościom, których zapraszamy do naszego przedszkola. Interesujący ludzie wykonujący codzienne-niecodzienne zawody. Zaproszeni zostają także rodzice naszych przedszkolaków. W trakcie spotkań dzieci poznają specyfikę i charakter pracy różnych zawodów, zainteresowania  i pasje osób dorosłych.

   

Z kwoty czesnego przedszkole finansuje wszystkie wyżej wymienione zajęcia.

Zwiększona ilość zajęć możliwa, dodatkowo płatna przez Rodziców.

ZAJĘCIA DODATKOWE PŁATNE PRZEZ RODZICÓW:

 • robotyka,
 • zajęcia sportowe drużyny kangura,
 • inne według potrzeb rodziców.

METODY PRACY STOSOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • metoda wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz,
 • pedagogika zabawy KLANZA,
 • metoda Carla Orffa i Rudolfa von Labana,
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • praca metodą projektów,
 • drama ? zabawy w teatr na co dzień,
 • folkoterapia czyli granie na wszystkim,
 • bajkoterapia,
 • aktywne słuchanie muzyki.

FORMY PRACY STOSOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI W NASZYM PRZEDSZKOLU

 • udział w koncertach muzycznych w Filharmonii Krakowskiej,
 • uroczystości w przedszkolu,
 • wycieczki,
 • obchodzenie urodzin jako wyjątkowego wydarzenia,
 • spotkania z ciekawymi zawodami,
 • organizacja konkursów.

DROGI RODZICU!

W Przedszkolu ?MARZENIE? dbamy o to, aby dać Ci pewność, że Twoje dziecko jest kochane i szanowane oraz ma zapewnioną najlepszą edukację i opiekę.

Strefa rodzica