logotype

30.03.2020 - 03.04.2020

30.03.2020r. (poniedziałek)
Temat kompleksowy: Wiosenne powroty
Temat: Jajko i jego tajemnice

Cele ogólne:
zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków,
zapoznanie z właściwościami jajka,
rozwijanie słuchu fonematycznego,
poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych.


Przebieg:

1. Ćwiczenia poranne zestaw nr 29:

Zabawa orientacyjno-porządkowa Słońce ? deszcz.

Rodzic rozkłada w pomieszczeniu krążki z papieru. Na klaśnięci i hasło: Słonko świeci wesoło ? dziecko biega między krążkami. Na tupnięcie i hasło: Deszcz pada, otwórz parasol? dziecko podnosi krążek i kładzie go na głowie. Ponowny dźwięk klaśnięcia i hasło: Słonko świeci wesoło jest sygnałem do położenia krążka w dowolnym miejscu na podłodze i poruszania się biegiem między krążkami.

Ćwiczenie tułowia ? Witamy powracające ptaki.

Dziecko siedzi skrzyżnie na podłodze. Krążek układa przed sobą. Dłonie splata z tyłu. Na raz ? stara się dotknąć czołem krążka ? wita ptaki wracające z ciepłych krajów, na dwa ? prostuje się, podnosi głowę do góry ? rozgląda się, czy widać nadlatujące ptaki.

Zabawa bieżna Ptaki i gniazda.

Dziecko układa krążki na podłodze. To jego gniazdo. Dziecko (ptak) siedzi w swoim gnieździe (siada skrzyżnie na krążku). Przy dźwiękach dowolnej muzyki ptak porusza się po pomieszczeniu ? wyla­tuje na poszukiwanie pożywienia. Na przerwę w grze wraca do swoich gniazd. Siada w nim skrzyż­nie, prostuje plecy, dłonie układa na kolanach.

Zabawa ruchowa z elementem równowagi ? Czapla.

Dziecko spaceruje po pomieszczeniu pomiędzy leżącymi na podłodze krążkami, wysoko unosząc nogi. Na hasło: Czapla ? podnosi krążek, staje na jednej nodze, a drugą, ugiętą w kolanie, podnosi do góry. Ukła­da krążek na kolanie i stara się utrzymać równowagę.

Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku ? Szpaki na trawie.

Dziecko (szpak) porusza się pomiędzy leżącymi na podłodze krążkami (kałużami). Stopy ma złą­czone. Skacze lekko, cicho, sprężycie. Na sygnał Rodzica? uderzenie klaśnięcie/tupnięcie/uderzenie widelcem o szklankę? zatrzymuje się obok kałuży, wykonuje siad skulny i pije wodę.

Ćwiczenie uspokajające.

Dziecko maszeruje po obwodzie koła. Krążek układa na głowie. Na raz ? klaszcze w dłonie.

Zajęcia 1. Doświadczenia z jajkiem ? zabawy badawcze.

2. Wprowadzenie do tematu.

Rozmowa z dzieckiem w oparciu o jego doświadczenia i wiedzę na temat zwierząt, które wykluwają się z jajek.
Wspólne oglądanie książek i albumów ze zwierzętami, rozmowa na temat sposobu ich narodzin.


3. Porównywanie jajek: surowego i ugotowanego. Opisywanie budowy jajka.

Pomoce: Plastikowy pojemnik, lignina, surowe jajko, ugotowane jajko, dwie szklanki, talerzyk.


Rodzic wraz z dzieckiem gotuje jajko. Po wystudzeniu wspólnie oglądają zarówno to ugotowane, jak i surowe, potrząsają nimi, starając się porównać dźwięki, jakie wydają. Wskazują różnice. Rodzic wpro­wadza oba jajka w ruch obrotowy. Dziecko obserwuje jajka i wskazuje to, które kręciło się szybciej. Wspólnie zastanawiają się nad przyczyną.

Jajko surowe obraca się tylko przez chwilę, a potem się zatrzymuje. Dzieje się tak, dlatego, że ma płyn­ny środek, który porusza się wewnątrz skorupki w różne strony. Uniemożliwia to szybkie poruszanie się jajka.


Następnie Rodzic rozbija surowe jajko. Oddziela żółtko od białka. Prosi, aby dziecko powiedziało, z czego składa się jajko (skorupka, białko, żółtko). (ZAŁĄCZNIK 1)

4. Doświadczenia z jajkiem.

Pomoce: 2 jajka surowe, 2 jajka gotowane, przezroczysta miska lub słoik z szerokim otworem,  sól, łyżki, woda, woda w dzbanku, butelka coca-coli, zaparzone i wystudzone herbata i kawa, plastikowe po­jemniki (do wlania do nich coca-coli, kawy, herbaty, wody i umieszczenia w nich jajek), opcjonalnie dodatkowo barwniki spożywcze, sekundnik- np. w telefonie,Dziecko wraz z rodzicem bada zachowanie w wodzie jajka surowego i jajka gotowanego ? wkładają jajko do plastiko­wej, przezroczystej miski lub słoika z szerokim otworem.
Następnie badają zachowanie jajka surowego w wodzie po dodaniu do niej soli. (Najpierw wlewają do słoika trochę wody, wkładają jajko, potem dosypują stopniowo około 10 łyżek soli, uzupełniają wodę, wlewając ją ostrożnie, po ściankach naczynia, i obserwują, co się dzieje).
Tym razem badają, co dzieje się z ugotowanym na twardo jajkiem zanurzonym w coca-coli, herbacie, kawie, wodzie z dodanym do niej barwnikiem spożywczym (zanurzają w nich jajko).

Skorupka jajka zbudowana jest z wapnia, podobnie jak nasze zęby. Takie same przebarwienia jak na skorupkach jajek pozostają na naszych zębach, jeśli nieodpowiednio dbamy o higienę jamy ustnej i nie myjemy zębów.

Zawody. Rodzic i dziecko kręcą ugotowanym na twardo jaj­kiem. Rodzic mierzy czas. Po zakończeniu zawodów ogłasza zwycięzcę.
Badanie właściwości jajka ugotowanego na twardo: Rodzic z dzieckiem obierają jajko, kroją je plastikowym nożykiem na pół, nazywają poszczególne części jajka (skorupka, żółtko, białko), określają wygląd, smak, zapach. Porównują budowę jajek: surowego i gotowanego. Zastanawiają się, co się zmieniło i dlaczego.
Porównywanie wielkości jajek różnych ptaków. (ZAŁĄCZNIK 2) Rodzic z dzieckiem ogląd zdjęcia, na których znajdują się jajka: przepiórki, strusia, kury, oraz zdjęcia kury, przepiórki, strusia. Dzieci układają zdjęcia według wielkości jajek ? od najmniejszego do największego. Następnie łączą w pary obrazki jajek z obrazkami odpowiednich ptaków.

Największym jajem u zwierząt lądowych jest jajo strusia czerwonoskórego. Może ważyć nieco ponad około 1,6 kg. Mieści się w nim około 25 jaj kurzych, a skorupa jest o 10 razy grubsza. Ugotowanie go na twardo zajmuje od 45 minut do około 2 godzin. Jednym z najmniejszych jaj ptasich jest jajko koliberka hawańskiego.5. Zabawa ruchowa ? Jajeczny slalom.

Pomoce: Dwie łyżki, dwie piłeczki do ping-ponga (dwa jajka- wersja dla odważnych rodziców :) ), klocki/butelki(coś, co pomoże wyznaczyć slalom).

Rodzic i dziecko chwytają łyżkę z ułożoną na niej piłeczką. Na sygnał pokonują slalom/tor przeszkód.

6. Karty pracy:.

Dzieci młodsze (5 latki): załącznik nr 3
Dzieci starsze (6latki): załącznik nr 4DZIECI STARSZE (6 LATKI)

Zajęcia 2. Odkrywanie litery j: małej, wiel­kiej, drukowanej, pisanej.

Wyodrębnienie wyrazu podstawowego ? jajka.

Rodzic czyta dziecku zagadkę I. Fabiszewskiej.
Gdy skorupka pęknie, pisklę się wykluje.
Ale najpierw w gnieździe ptak je wysiaduje.
(jajko)

Analiza i synteza słuchowa słowa jajka.

Dziecko dzieli słowo jajka na głoski. Liczy, ile jest w słowie sylab, a ile głosek. Wymienia kolejno wszystkie głoski. Następnie wymienia inne słowa, w których głoskę j słychać na początku, na końcu oraz w środku słowa.

Budowanie schematu słowa jajka.

Pomoce: 8 dowolnych przedmiotów (mogą być np. łyżeczki, kawałki kartki, klocki)

Dziecko układa tyle kartoników, ile sylab słyszy w słowie jajka ? rozsuwa kartoniki i wyma­wia głośno sylaby. Następnie układa tyle przedmiotów, ile głosek słychać w słowie; wyma­wia głoski głośno, dotykając kolejno przedmiotów.

Budowanie schematu słowa Jola.

Pomoce: 8 dowolnych przedmiotów (mogą być np. łyżeczki, kawałki kartki, klocki)


Rodzic wymawia, głoskując, imię dziewczynki: J-o-l-a. Informuje, że Jola jest koleżanką Olka z przedszkola. Wspólnie z nim chciałaby obser­wować bocianie gniazdo. Dziecko dokonuje syn­tezy i wymawia słowo głośno. Następnie sa­modzielnie dzieli słowo Jola na sylaby oraz na głoski. Układa z przedmiotów schemat imienia.

Budowanie modeli słów jajka, Jola.

Pomoce: czerwone i niebieskie klocki (po 5 szt.)

Dziecko głośno wymienia kolejne głoski w sło­wach. Określa, czy głoska j jest spółgłoską, czy samogłoską. Pod schematami słów zazna­cza miejsca głoski j niebieskimi klockami. Wskazuje kolejne spółgłoski. Porównuje liczbę samogłosek i spółgłosek w słowach.

Odkrywanie liter j, J.

Pomoce: czerwone i nie­bieskie klocki, litera i: mała, wielka (napisana przez rodzica na kartce), talerz, kasza manna/mąka/sól.

Rodzic pokazuje literę j: małą, wielką. Dziecko określają jej wygląd. Umieszczają karteczki z literą we właściwych miejscach pod swoimi modelami słów jajka, Jola. Rodzic przypomina, że imiona roz­poczynają się wielką literą.


7. Pracy plastyczna (dla wszystkich)


Wprowadzenie do tematu.

Rodzic pyta:
- Czyje gniazdo obserwowali Olek z dziad­kiem?
- Jak wygląda bocian?
Dziecko opisuje z pa­mięci wygląd bociana.

Wykonanie pracy plastycznej. (ZAŁĄCZNIK 2)


Pomoce: kartki lub papiery kolorowe: biała, czarna, czerwona, niebieska; klej, nożyczki, rolka po papierze toaletowym, mazak.31.03.2020r. (wtorek)
Temat kompleksowy: Wiosenne powroty
Temat: Poznajemy budowę ptaka

Cele ogólne
wzbogacanie wiadomości na temat ptaków,
rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata,
rozwijanie umiejętności czytania,
rozwijanie sprawności ruchowej.


Przebieg:

1. Ćwiczenia poranne:

Propozycja: Yoga dla Rodziców i Dzieci  lub zestaw ćwiczeń porannych nr 29.

https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg


Zajęcia 1. Co słychać, panie Bocianie? ? słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Ptaki.


2. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Ptaki.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=58

Dziecko przygląda się ilustracjom w książce, słucha opowiadania czytanego przez Rodzica.

Zadzwoniła babcia, ta, która mieszka pod miastem, na wsi, i powiedziała, że upiekła ulubione ciasteczka Ady. ? Przyjedziecie do nas? ? zapytała.
? No pewnie! ? zapewniła Ada i dotąd namawiała rodziców, aż się zgodzili na wspólny wyjazd.
? Gdzie ciasteczka? ? zapytała, gdy tylko zobaczyła babcię.
Olek nie był smakoszem ciasteczek, za to lubił towarzystwo dziadka. Odnalazł go w sadzie obok domu. Dziadek obserwował niebo przez lornetkę. Olek zadarł głowę. W oddali zobaczył jakieś drobne punkciki.
? Bociany wracają. Co za widok! ? dziadek uśmiechnął się promiennie.
? Naprawdę?! ? Olek rzucił się biegiem do samochodu po swoją lornetkę. Po chwili był już z powrotem. ? Zdążyłem?! Jeszcze je widać?! ? pytał zdyszany.
Trzeba wam wiedzieć, że lornetki przybliżają i powiększają obraz, więc widok był niezwykły. Olek tak bardzo zagapił się w niebo, że nawet nie zauważył Ady, która przybiegła za nim z własną malutką lor­netką. Patrzył na szybujące po niebie bociany. Widział ich rozłożone skrzydła, długie, wyciągnięte szyje, czerwone dzioby, a gdy poprawił ostrość, zobaczył nawet pojedyncze pióra w ogonach. Ptaki prawie nie poruszały skrzydłami, a jednak sunęły po niebie jak papierowe samoloty albo małe szybowce niesione wiatrem.
? Też chciałbym tak latać. Szkoda, że nie mam skrzydeł ? westchnął.
Dziadek się uśmiechnął. ? Ptaki mogą latać nie tylko dzięki skrzydłom. Ich waga też jest ważna. Są lżejsze niż my, bo mają lekkie dzioby i nieduże głowy. No i nie posiadają zębów, żeby mniej ważyć.
Na niebie było tłoczno jak na autostradzie. Nie tylko bociany wracały do domu na wiosnę. Leciały szpaki, pliszki i zięby. Jedne zawzięcie trzepotały skrzydełkami, inne machały nimi tylko od czasu do czasu.
? Mógłbym na nie patrzeć bez końca. Żałuję, że tak późno poświęciłem się obserwowaniu przyrody. Wierzcie mi, że jest to wyjątkowa przyjemność ? mówił dziadek. ? Nawet nie wiecie, co wyprawiają zwie­rzęta, gdy sądzą, że nikt ich nie widzi. Takich zabaw, psot i tańców nigdzie indziej nie zobaczycie.
Olka najbardziej zainteresowały zwierzęce psoty. ? Pokażesz nam te psoty? ? spytał.
? Oczywiście, wybierzemy się do lasu jutro z samego rana. Babcia pomoże nam przygotować kanapki i termos z ciepłą herbatą. Zabierzemy też mapę terenu i to, co najważniejsze dla obserwatorów przyrody... ? dziadek spojrzał pytająco na wnuki.
? Ciasteczka! ? wykrzyknęła Ada.
Olek popatrzył na siostrę z politowaniem. ? Lornetki ? poprawił ją.
Ich głosy wywabiły z domu tatę. Spojrzał w niebo na szybujące ptaki i westchnął, podobnie jak wcześniej Olek: ? Chciałbym latać jak ptaki.
? Lepiej nie. Musiałbyś wyrwać wszystkie zęby, a i tak byłbyś za ciężki ? mądrze zauważył Olek.
? Głowę też masz za dużą ? dodała Ada.
? Nie mówiąc o braku skrzydeł ? dorzucił rozbawiony dziadek.


Praca z ilustracją:
dziecko opowiada, co dzieje się na obrazku,
słucha tekstu czytanego przez Rodzica lub podejmuje samodzielne próby czytania,
odpowiada na pytania związane z przeczytanym tekstem: Gdzie było gniazdo bocia­na? Do czego Olkowi była potrzebna lornetka? Jakie znane ci kwiaty dostrzegasz na ilustracji?

3. Poznawanie budowy ptaka. (ZAŁĄCZNIK 3)


Rodzic pyta: Dlaczego ptaki umieją latać, a ludzie nie potrafią?
Uzupełnia wypowiedzi dziecka.

Natura cały organizm ptaka wyposażyła w cechy, które umożliwiają mu latanie, np. kości ptaka są zupełnie inne niż kości innych zwierząt. Są dużo lżejsze, gdyż znajduje się między nimi wiele pu­stych przestrzeni. Ptaki nie mają zębów, co także zmniejsza ich ciężar ciała. Pokryte są piórami, które spełniają wiele funkcji. Ptak ma skrzydła, które wykorzystuje do radzenia sobie z oporem powietrza.

4. Karty pracy:.

Dzieci młodsze (5 latki): załącznik nr 1
Dzieci starsze (6 latki): załącznik nr 25. Zabawa ruchowa Bocian i wrony.


Odtwarzacz CD, nagranie muzyki w rytmie marsza, np. https://www.youtube.com/watch?v=z0XvaNyqMnc

Rodzic włącza nagranie muzyki w rytmie marsza. Dziecko maszeruje w różnych kierunkach. Na przerwę w nagraniu R. podaje hasło: Bocian. Dziecko staje na jednej nodze, wyciągają przed siebie wyprosto­wane ręce, tworząc długi dziób, i mówią: kle, kle, kle. Na hasło: Wrona ? dziecko wykonuje przysiad i mówi: kra, kra, kra.

6. Wskazywanie różnic w budowie ciała wybranych ptaków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzioby. Porównywanie ptasich dziobów i rozpoznawanie ptaków po dziobach.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=61

Rodzic prosi, aby dziecko wy­mieniło różnice w wyglądzie zewnętrznym ptaków, np. wielkość, ubarwienie, kształt kończyn, ogona, dzioba. Szczególną uwagę zwraca na dzioby.
Pyta: Jak myślisz, dlaczego ptaki mają różne dzioby?

Następnie prosi, aby dziecko wskazało, który ptak ma najdłuższy dziób, który ? najkrótszy dziób, i taki, który jego zadaniem jest najmocniejszy. Zapoznaje dzieci z ciekawostkami na temat ptaków. Zachęca do uważnego odsłuchania odgłosów ptaków.

https://www.youtube.com/watch?v=W5ACbMU15R4

Ptaki różnią się zewnętrznie wielkością, ubarwieniem, kończynami, ogonami i dziobami. Najmniej­szym ptakiem na świecie jest koliber, a największym ? struś afrykański. Najbardziej kolorowymi pta­kami w Polsce są m.in. kraska, bażant, wilga, dzięcioł, szczygieł, sójka. Najdłuższy dziób ma pelikan australijski. Dzioby ptaków są dostosowane do rodzaju spożywanego pokarmu. Dziób wszystkożercy szpaka czy wrony jest niezbyt duży, ostry na końcu i przeważnie czarny. Dziób ziarnożercy, np. wró­bla, jest krótki i szeroki. Służy do rozłupywania twardych nasion. Dziób owadożercy, np. jaskółki, jest podobny jest do dzioba ziarnożercy. Dzięki niemu ptak może łapać niewielkie owady. Dziób ptaków drapieżnych, np. orła, jest masywny i mocno zagięty. Umożliwia schwytanie zdobyczy. Dziób ptaków, które kują w drewnie, jest średniego rozmiaru, ale na końcu bardzo ostry. Musi bowiem przekuć korę drzewa. Bocian zaś ma dziób długi, bo poluje na zwierzęta, które zamieszkują podmokłe łąki.

7. Układanie historyjki obrazkowej (ZAŁĄCZNIK 4)

8. Poznawanie zwyczajów bociana.

Rodzic  nawiązuje do opowiadania.
Pyta: Czyje gniazdo chcieli obserwować Olek i dziadek? Jaki dziób ma bocian? Dlaczego dziób bociana jest taki długi? Co wiesz na temat bocianów?
Wspólne oglądanie filmu edukacyjnego o bocianach:

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw

Bociany są gatunkiem chronionym w Polsce. Wracają z ciepłych krajów w marcu lub w kwietniu. Za­mieszkują tereny, na których znajduje się dużo pól, lasów, łąk. Po przylocie natychmiast biorą się za przebudowę starego gniazda lub budują nowe. Najczęściej robią to w pobliżu siedzib ludzkich, np. na dachach, słupach, budynkach gospodarczych. Znoszą materiał, układają gałązki i pilnują, aby gniazda nie zajął inny bocian. Kiedy gniazdo jest gotowe, samica składa jaja. Wysiaduje je na zmianę z samcem. Kiedy jeden ptak jest w gnieździe, drugi zajmuje się zdobywaniem pożywienia. Bociany jedzą wyłącznie zwierzęta, np.: pasikoniki, dżdżownice, ślimaki, gryzonie, małe ryby, węże, krety, łasi­ce, gronostaje, młode zające i pisklęta ptaków. Żaby wcale nie są ich ulubionym pokarmem.


Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne

Pomoce: piłka, materac/koc/mata.

https://www.facebook.com/ZdroweSprawneDzieci/videos/259910488341879/
https://www.facebook.com/ZdroweSprawneDzieci/videos/681004772658400/
https://www.facebook.com/ZdroweSprawneDzieci/videos/520234308911349/


9. Nauka piosenki "Żabie kroczki" (1 zwrotka oraz refren)

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg

1. To nie lada, lada gratka,
Kiedy z boćkiem tańczy żabka.
Bociek żabce patrzy w oczy,
Raźnym krokiem za nią kroczy.
Bociek żabce patrzy w oczy,
Raźnym krokiem za nią kroczy.

Ref. Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek ? co za żaba!
Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek ? co za żaba!
Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek ? co za żaba!


01.04.2020r. (środa)
Temat kompleksowy: Wiosenne powroty
Temat: Ptasie gniazda

Cele ogólne

poszerzanie doświadczeń i wiadomości dotyczących tworzenia barw pochodnych,
rozwijanie słuchu fonematycznego,
poznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter,
wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

Przebieg:

1. Ćwiczenia poranne (propozycja):


Ćwiczenia wzmacniające gorset mięśniowy kręgosłupa
Autor: Dorota Świdurska, pedagog, fizjoterapeuta

A. Rodzic i dziecko lub dzieci w parach leżą na przeciwko siebie:

Podawanie do siebie piłki rękami (ramiona ułożone w bok, łokcie uniesione)
Siłowanie ? obie osoby trzymają piłkę. Na sygnał każdy ciągnie piłkę do siebie licząc np. do pięciu. Wygrywa ten, kto zabierze piłkę.
Klaskanie ? dziecko powtarza rytm, którą rodzic pokaże (przy uniesionych łokciach).
Dmuchanie ? podawanie  do siebie piłeczki ping-pongowej dmuchając ją.

B. Rodzic i dziecko lub dzieci w parach leżą obok siebie
Rzucanie ? rzucamy jak dalej oburącz woreczek (lub np. kulkę papierową). Następnie czołgamy się po woreczek.
Ślizganie ? leżąc na podłodze (lub na kocyku) ślizgi na brzuchu (ważne, by ręce odpychały się równocześnie). Zabawę można przeprowadzić w formie zawodów rodzic ? dziecko.

C. Rodzic i dziecko lub dzieci w parach leżą na plecach, głowami do siebie
Z kijkiem ? chwytamy rękami za wspólny kijek (nad głową), nogi podnoszą się dotykając go stopami i wracają na podłoże.
Z kijkiem nr 2 ? chwytamy rękami za wspólny kijek (nad głową), ciągniemy kijek do siebie (kto silniejszy)2. Oglądanie zdjęć przedstawiających lecące ptaki (sznurem, kluczem, gromadą).

Pomoce: zdjęcia przedstawiające ptaki lecące kluczem, gromadą, małe sylwety ptaków przedstawionych na zdjęciach. (ZAŁĄCZNIK 1)

Rodzic układa na stole/dywanie zdjęcia przedstawiające ptaki lecące sznurem, kluczem i gromadą. Wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje. Zwraca uwagę na współpracę ptaków, zwłaszcza tych lecących kluczem. Następnie daje dziecku sylwety ptaków. Prosi dziecko, aby ułożyło je na kartce według przedstawionego na zdjęciu wzoru, a następnie nazwało formację, którą utworzyły ptaki.
 
Ptaki lecące kluczem, np. żurawie, gęsi, mniej się męczą niż podczas samodzielnego lotu. Wykorzy­stują wiry powietrza i odpowiednio do nich poruszają skrzydłami. Ptak lecący z przodu najbardziej się męczy, więc ptaki często zmieniają się na swoich pozycjach.

Ciekawe linki:
 https://www.medianauka.pl/dlaczego-ptaki-leca-w-kluczu

Film edukacyjny: Skąd ptaki wiedzą, dokąd mają lecieć?

https://www.youtube.com/watch?v=dLgZrIJQwc4


Zajęcia 1. Poznajemy ptaki ? rozmowa na temat obrazków, inspirowana wierszem K. Datkun­-Czerniak Ptaszek opowiada.

3. Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak Ptaszek opowiada.

Zielenią się listki
na smukłej topoli
i ptaszek tam śpiewa.
Opowiada listkom
o swojej wędrówce:
co widział, co słyszał
w obcych krajach, hen!
Ile przebył gór i mórz,
aby wreszcie wrócić już.
Bo tu jego dom,
tu kochane drzewa,
wśród gałęzi tutaj
najpiękniej się śpiewa!
 
4. Rozmowa na temat wiersza. Poznawanie drogi, którą pokonują ptaki podczas swoich wędrówek. Pra­ca z mapą. Wyjaśnienie roli ptaków w życiu człowieka.

Pomoce: kolorowy sznurek, mapa świata, taśma przezroczysta.

Rodzic pyta:
O czym ptaszek opowiadał listkom?
Dlaczego ptaki do nas wracają?

Rozkłada mapę świata. Pyta:
Gdzie zimują ptaki?
Jaką drogę pokonują podczas wiosennych podróży?

Dziecko, przy ewentualnej pomocy Rodzica, odszukuje na mapie Afrykę, gdzie zimują np. bociany, i Europę, a w niej Polskę. Pokazują razem, jaką drogę musiały pokonać ptaki, aby wrócić ponownie do naszego kraju.

Zaznaczają sznurkiem trasę przelotu ptaków. Rodzic informuje dziecko o innych miejscach, w których zimują ptaki. Pokazuje je na mapie świata, wspólnie oznaczają innym kolorem sznurka trasy ich prze­lotu. Następnie Rodzic pyta:
Jaką rolę odgrywają ptaki w życiu człowieka?

Jaskółki zimują w Afryce i w tropikalnej części Azji. Żurawie spędzają zimę w Azji, w Afryce i na Pół­wyspie Iberyjskim. Skowronek zimuje w basenie Morza Śródziemnego i w Europie Zachodniej. Jerzyk zaś zimą przebywa w Afryce.

5. Rozpoznawanie ptaków na obrazkach. Opisywanie charakterystycznych cech ptaków oraz zwycza­jów związanych z ich migracją. Czytanie tekstu.
 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=61

Dziecko otwiera plik, przygląda się uważnie ptakom przedstawionym na zdjęciach. Nazywa znane gatunki. Opisuje wygląd ptaków, wskazując na ich charakterystyczne cechy. Kierując się kształ­tem dzioba, wymieniają rodzaj pożywienia ptaków. (ZAŁĄCZNIK 2) Czyta z pomocą Rodzica nazwy ptaków oraz tekst umieszczony pod obrazkami (6-latki). Rodzice informuje, że wszystkie przedstawione na obrazkach ptaki znajdują się w Polsce pod ochroną. Prosi o wyjaśnienie, co to znaczy. Zapoznaje dziecko z terminami wiosennych migracji.

Najwcześniej, bo czasem już w lutym, wracają do nas skowronki, żurawie, czajki i szpaki. Są one pierwszymi zwiastunami wiosny. Trochę później ? w marcu ? przy­latują bociany i zięby. W kwietniu z radością witamy kukułkę. Najpóźniej wracają jerzyki i jaskółki ? dopiero w maju.

6. Poznawanie zwyczajów ptaków związanych z budowaniem gniazd.

Pomoce: zdjęcia przedstawiające różne rodzaje gniazd, np. skowronka, bociana, jaskółki, jerzyka, oraz zdjęcia odpowiednich ptaków. (ZAŁĄCZNIK 3)

https://slideplayer.pl/slide/55843/

Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia przedstawiające różne rodzaje gniazd, np. skowronka, bociana, jaskółki, jerzyka, oraz zdjęcia odpowiednich ptaków.  (ZAŁĄCZNIK 3)
Pyta:
Co ptaki robią po powrocie z ciepłych krajów?

Następnie prosi, dziecko, aby połączyło w pary zdjęcie ptaka oraz obrazek jego gniazda. Jeśli dziecko nie potrafią wykonać zadania, podaje ciekawostki o miejscu i sposobie budowy gniazda przez skowronka, jerzyka i ziębę.

Informacje o jaskółce i bocianie stara się uzyskać od dziecka. Po wysłuchaniu informacji o każdym ptaku dziecko ponownie wykonuje zadanie. Jeśli za pierwszym razem udało mu się poprawnie połączyć zdjęcie ptaka z obrazkiem przedstawia­jącym jego gniazdo, słucha ciekawostek o gniazdowaniu ptaków i sprawdzają, czy nie popełniło pomyłki.

Skowronek to skromnie ubarwiony ptak, który pięknie śpiewa. Zamieszkuje pola uprawne, łąki i pastwiska. Gniazdo buduje bezpośrednio na ziemi, w płytkim dołku, który wyściela tra­wą, włosiem końskim i cienkimi korzonkami. Dobrze je ukrywa. Gdy wraca do gniazda, nigdy nie ląduje w jego pobliżu. W ten sposób stara się, aby nikt nie podejrzał, gdzie się ono znajduje. Jerzyk jest najlepszym lotnikiem wśród ptaków. Jest podobny do jaskółki, ale większy i ma brunatno­-czarne ubarwienie. Prawie cały dzień spędza w powietrzu. Ma bardzo małe nogi, co sprawia, że trud­no mu się chodzi po ziemi i ma trudności z wystartowaniem do lotu z ziemi. Gniazdo najczęściej budu­je w szczelinie muru, pod dachem lub w dziupli. Jako materiału używa wełny, włosia, drobnych traw.

Ciekawe linki:
https://www.youtube.com/watch?v=9qTkJ6xJtuM
https://www.youtube.com/watch?v=2R_YAS_kvxo

7. Zabawa z pokazywaniem przy piosence:

https://www.youtube.com/watch?v=h5D90wYVX-0


8. Zapoznanie z popularnymi przysłowiami związanymi z ptakami. Wyjaśnianie ich znaczenia.

Rodzic zapoznaje dziecko z przysłowiami, które są związane z ptakami. Prosi o ich wyjaśnienie.

Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.
Jak przylecą żurawie, można bydło paść na trawie.
Widzisz bociana w wodzie, nie myśl o pogodzie.
Gdzie bocian na gnieździe siedzi, tam piorun nie uderzy.
Wybiera się jak sójka za morze.

9. Karty pracy:

Dzieci młodsze (5 latki): załącznik nr 4
Dzieci starsze (6latki): załącznik nr 5


Zajęcia 2. Zajęcia umuzykalniające. Zabawy przy piosence Bocianek.

10. Utrwalanie drugiej zwrotki piosenki Żabie kroczki na zasadzie echa.

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg

2. Żabka w koło podskakuje,
Bociek nogą wymachuje.
Wciąż się kłania małej pannie
W lewo, w prawo, nieustannie.
Wciąż się kłania małej pannie
W lewo, w prawo, nieustannie.


Ref. Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek ? co za żaba!
Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek ? co za żaba!
Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek ? co za żaba!Nauka pozostałych zwrotek na zasadzie osłuchania.

3. Bocianowi wciąż za mało,
Jeszcze tańczyć mu się chciało.
Złapał żabkę za dwa boczki,
W przód, do tyłu robią kroczki.
Złapał żabkę za dwa boczki,
W przód, do tyłu robią kroczki.

Ref. Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,

4. Kiedy sobie tak tańczyli
Do stawiku się zbliżyli,
Żabka do wody wskoczyła
I zabawa się skończyła.
Żabka do wody wskoczyła
I zabawa się skończyła.


Gdzie mieszkają bociany ? reagowanie na sygnały: ustne i dźwiękowe.

Pomoce: piosenka Żabie kroczki, pokrywki.

Dziecko (mały bocian) maszeruje w rytmie muzyki:

Na sygnał ? uderzenie w pokrywki ? małe bociany wracają do gniazda, gromadzą się przy Rodzicu (bocianiej mamy).
Na hasło: Bociany są zmęczone ? dziecko przechodzi do leżenia na dywanie.
Na sygnał ? dwa uderzenia w pokrywki ? wyspane bociany wychodzą na spacer ? dziecko splata ręce z tyłu, maszeruje za Rodzicem, unosząc wysoko kolana.
Na hasło: Bociany stoją ? zatrzymuje się, opuszcza ręce, próbuje utrzymać równowagę, stojąc na jednej nodze.
Na hasło: Bociany klekoczą ? wypowiada kle, kle, ręce dziecko naśladuje otwieranie i zamykanie dzioba.
Na hasło: Bociany biegną ? dziecko wyciągają ręce na boki, wykonuje ruchy naśladujące ruchy skrzydeł ptaka.

11. "Ptaki" - lepienie z plasteliny.

02.04.2020r. (czwartek)
Temat kompleksowy: Wiosenne powroty
Temat: Ptasie koncerty

Cele ogólnerozwijanie umiejętności posługiwania się (w celowo stworzonych sytuacjach) liczebnikami w aspek­tach kardynalnym i porządkowym w zakresie 6, w zakresie 10,
porównywanie liczebności zbiorów,
usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
rozwijanie sprawności ruchowej.

Przebieg:

1. Ćwiczenia poranne (propozycja):
 
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8&t=106s


Zajęcia 1. Leśny koncert ? zajęcia matematyczne z elementami ćwiczeń artykulacyjnych.

2. Słuchanie nagrania śpiewu wybranych ptaków.

https://www.youtube.com/watch?v=mimkPNKl5po

Dziecko leży na dywanie z zamkniętymi oczami. Rodzic włącza nagrania głosów ptaków. Dziecko rozpoznaje je, podaje nazwy ptaków. Opowiada o tym, co czuje, kiedy słuchaj ptasich koncertów.

3. Określanie położenia ptaków na drzewie. Liczenie ptaków, samodzielne układanie pytań.

Pomoce: sylweta drzewa narysowana na kartce, z kilkoma gałęziami po obu stronach, zdjęcia ptaków (ZAŁĄCZNIK 1), napisane na kartonikach nazwy ptaków: jerzyk, jaskółka, żuraw, bocian, skowronek, kukułka.

Rodzic umieszcza na dywanie/stole sylwetę drzewa. Na dywanie układa (odwrócone tyłem) zdjęcia ptaków, np.: wróbla, skowronka, jaskółki, szpaka, wrony, kukułki. Dziecko wybiera jedno ze zdjęć. Pokazuje samodzielnie lub z Rodzicem podaje nazwę ptaka. Następnie umieszcza zdjęcie na dowolnej gałęzi drze­wa. (zdjęcie bociana umieszcza obok drzewa). Rodzic pod każdym zdjęciem umieszcza nazwę ptaka. Dziecko odczytuje ją samodzielnie lub z pomocą.
Kiedy wszystkie sylwety zostaną już rozmieszczone na drzewie, Rodzic pyta:
Na której gałęzi znajduje się skowronek?
Ile ptaków sie­dzi na drzewie?
Ile ptaków siedzi na drugiej gałęzi?
Jaki ptak siedzi pod/nad/obok...

Dziecko może również samodzielnie zadawać pytania i prosić Rodzica o odpowiedź.

4. Ustalanie i porównywanie liczebności ptaków poszczególnych gatunków.

Pomoce: zdjęcia ptaków (ZAŁĄCZNIK 1 wydrukowany kilka razy, wycięty),  liczmany: nakrętki/klocki/fasolki - około 20, kartoniki z liczbami/kropkami.

Dziecko losuje kilkanaście ptaków, podają informacje Rodzicowi, a on zapisuje je na kartce. Rodzic podsumowuje, mówiąc np.: Na koncert przybyło pięć skowronków, dwa jerzyki, cztery żurawie, jedna kukułka, trzy bociany i sześć jaskółek. (Wypowiedź Rodzica musi być zgodna ze stanem faktycznym). Następnie wspólnie z dzieckiem grupują ptaki. Rozdaje dziecku kartoniki z kropkami od 1 do 6 (5-latki) lub kartoniki z liczbami od 1 do 10 (6-latki).
Rodzic prosi, aby dziecko pod każdą grupą ptaków, ułożyło odpowiednią ilość liczmanów.
Rodzic pyta:
Których ptaków było najmniej?
Których ptaków było najwięcej?
Ile było razem kukułek i jaskółek?
O ile mniej było bocianów niż żurawi? itp.


5. Karty pracy:

Dzieci młodsze (5 latki): załącznik nr 2
Dzieci starsze (6latki): załącznik nr 3

6. Zabawa ruchowa rozwijająca refleks i koncentrację uwagi ? Kukułka podrzuca jajko.

Pomoce: pętle/kartki/kawałki materiałów/, dowolna mała piłeczka np.ping-ponga, dowolna piosenka np. https://www.youtube.com/watch?v=DqNDn9NdL34&t=92s

Dziecko układa na podłodze "gniazda" z dowolnych przedmiotów. Rodzic jest Kukułką, która nie ma gniazda, więc staje z boku. W ręce trzyma piłeczkę pingpongową (jajeczko). Dziecko zajmuje miejsce w gnieździe. Kiedy Rodzic włączy muzykę, ptak fruwa pomiędzy gniazdami, a kukułka stara się podrzucić jajko do dowolnego gniazda. Kiedy ptak zobaczy, że kukułka znajduje się blisko jakiegoś gniazda, stara się jak najszybciej do niego wrócić. Może jednak przebywać w gnieździe tylko przez chwilę, po czym musi odlecieć w celu znale­zienia pożywienia. Dziecko musi starać się chronić gniazd. Zabawę kończymy w momencie, kiedy Kukułka podrzuci jajo, do któregoś z gniazd.

7. Ćwiczenia słownikowe ? układanie zdań. Liczenie słów w zdaniach.

Zdjęcia ptaków (dowolne, może być ZAŁACZNIK 1).

Rodzic układa na stole zdjęcia kilku ptaków. Dziecko wybierają jedno zdjęcie, które najbardziej mu się podo­ba. Uzasadnia swój wybór. Następnie układa zdanie z nazwą ptaka, którego zdjęcie wybrało. Liczy słowa w zdaniu i je wyklaskuje.

8. Rozpoznawanie, którego ptaka brakuje ? ćwiczenie spostrzegawczości.

Sylweta drzewa z rozłożystymi gałęziami (namalowana na kartce), zdjęcia ptaków (ZAŁACZNIK 1).

Rodzic układa na stole kartkę z namalowaną sylwetą drzewa z rozłożystymi gałęziami oraz zdjęcia czte­rech ptaków. Prosi, aby dziecko podało ich nazwy, a następnie zamknęło oczy. Zdejmuje z drzewa zdję­cie jednego z ptaków. Dziecko odgaduje, który ptak odfrunął. Jeśli dziecko nie ma problemu z wyko­nywaniem zadania, Rodzic może zwiększyć liczbę ptaków, które znajdują się na drzewie. W wersji dla 6-latków na drzewie zamiast zdjęć mogą znajdować się nazwy ptaków umieszczone na różnych ga­łęziach.

9. Utrwalanie piosenki Żabie kroczki.
 
10. Ćwiczenie oddechowe ? Wyścig piórek.

Pomoce: piórka.

Rodzic z dzieckiem ustalają dwa punkty START i METĘ. Obydwoje stają na starcie, umieszczają swoje piórka na podłodze. Ich zadaniem jest dodmuchanie piórka do mety. Wygrywa osoba, której piórko, jako pierwsze dotrze do METY.


03.04.2020r. (piątek)
Temat kompleksowy: Wiosenne powroty
Temat: Ptasie koncerty

Cele ogólne:

wzbogacanie wiadomości na temat ptaków ? utrwalanie koloru upierzenia wybranych gatunków ptaków oraz znaczenia piór w ich życiu,
rozwijanie wrażliwości dotykowej,
rozwijanie sprawności manualnej ? poznawanie sposobu wykonania pracy plastycznej za pomocą wyszywania na papierze.

Przebieg:

1. Ćwiczenia poranne (propozycja):
 
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc

2. Utrwalanie wiadomości na temat budowy ptaków.

Zdjęcia przedstawiające ptaki. (ZAŁĄCZNIK 1)

Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia ptaków. Pyta:
Jak jednym słowem możemy nazwać przedstawione na zdjęciach zwierzęta?
Jakie są charakterystyczne cechy ptaków?
Czym różnią się ptaki między sobą?
Dlaczego ptaki mają różne ubar­wienie?

3. Porównywanie ubarwienia ptaków.

Pomoce: wycięte ptaki z ZAŁĄCZNIK 1, kartka podzielona ołówkiem na kilka części (w zależności o ilości ptaków), nożyczki, ołówek, kredki.


Rodzic układa przed dzieckiem białą kartki, podzieloną ołówkiem na kilka części (kratek), i kredki. W każdej części kartki znajduje się kontur ptaka (odrysowany przez Rodzica). Rodzic pyta:
Jak myślisz, który z ptaków przedstawionych na zdjęciach ma najbardziej kolorowe piórka?
Dzie­cko próbuje odgadnąć. Następnie Rodzic proponuje zabawę. Wskazuje zdjęcie wybranego ptaka. Dziecko odnajduje jego cień i w odpowiedniej kratce stawia kreskę takim kolorem kredki, jaki dostrzega w jego upierzeniu. Następnie liczą kreski. Podają nazwę najbardziej kolorowego ptaka.

4.Poznawanie różnego rodzaju piór.

Pomoce: ZAŁĄCZNIK 2, nożyczki.

Rodzic układa przed dzieckiem różnego rodzaju pióra (wycięte z ZAŁĄCZNIKA 2). Dziecko opisuje wygląd piór. Stara się zgadnąć, kto jest ich właścicie­lem. Następnie Rodzic prosi, aby dziecko dokładnie przyjrzało się budowie pióra. Wskazuje na piórku jego podstawowe części: stosinę, chorągiewkę i dutkę. Prosi, aby dziecko wskazało je na swoim piórku.

5. Ćwiczenia oddechowe.

Pomoce: piórko.

Dziecko podrzucają piórka do góry i za pomocą wydychanego powietrza próbuje utrzymać je jak naj­dłużej w górze. Następnie kładzie się na dywanie na brzuchu, umieszczają piórko przed sobą i starają się dmuchać na nie jak najmocniej.

6. Poznawanie znaczenia piór.

Rodzic pyta:
Po co ptakom są potrzebne pióra?

Uzupełnia wypowiedź dziecka (np. do lotu, zabezpieczają przed zimnem, pomagają utrzymać się na wodzie, zabezpieczają przed drapieżnikami, pomagają chronić się przed zimnem, utrzymują stałą temperaturę ciała).

Ciekawy link:
https://www.youtube.com/watch?v=WRLxt1ltLM8

7. Poznawanie wpływu zanieczyszczeń wód na ptasie pióra.

Pomoce: piórka, szklanka, olej, łyżki, obrazek przedstawiający zbiornik wodny zanieczyszczony np. ropą naf­tową.

Rodzic pokazuje dziecku ilustracje zanieczyszczonego zbiornika wodnego np. ropą naftową. (ZAŁĄCZNIK 3). Pyta:
Co się stanie z ptakiem, który będzie pływał po takiej wodzie?

Rodzic zaprasza do wykonania doświad­czenia. Ustawia na  stole ustawia szklankę z wodą, do której dziecko wle­wa dwie łyżki oleju. Obserwują, co dzieje się z olejem. Wkładają piórko do wody w taki sposób, aby cała jego powierzchnia była zanurzona. Po wyjęciu z wody przyglądają się, jak wygląda piórko (jest posklejane). Dziecko stara się odpowiedzieć na zadane przez Rodzica pytanie. Rodzic uzupełnia wypowiedź.

 Pióra ptaka po zetknięciu z zanieczyszczoną wodą stają się ciężkie. Ptak nie może wte­dy latać i ginie. Dlatego tak ważne jest, abyśmy dbali o czystość naszych wód.

Ciekawy link:
https://epodreczniki.pl/a/ptaki/Dm2nUR4Uo

8. Karty pracy:

Dzieci młodsze (5 latki): załącznik nr 4
Dzieci starsze (6 latki): załącznik nr 5


Zajęcia 2. Ptaki ? zajęcia plastyczne. (ZAŁĄCZNIK 6).

Strefa rodzica