logotype

Zapisy

REKRUTACJA

 • Rekrutacja trwa przez cały rok szkolny w miarę wolnych miejsc.
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2 - 6 lat.
 • W przypadku, gdy liczba dzieci chętnych jest większa niż ilość miejsc, o kolejności przyjęcia decyduje data zgłoszenia. Pozostałe dzieci zapisywane są na listę rezerwową.
 • Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie i przekazanie osobiście lub w formie elektronicznej ?KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA? (kartę proszę zapisać i przesłać na nasz adres e-mail). Link do pobrania karty zgłoszenia dziecka do PRZEDSZKOLA lub ŻŁOBKA.

Rodzice podpisują ?Umowę o świadczenie usług? z dyrektorem przedszkola.

OPŁATY

Wpisowe 350zł

Jednorazowa opłata na rok szkolny. Kwota będzie uiszczana gotówką przy podpisywaniu umowy z dyrektorem przedszkola. Opłata nie podlega zwrotowi.

W ramach wpisowego przedszkole:

 • ubezpiecza dzieci,
 • zakupuje karty pracy (poza językiem angielskim),
 • zabezpiecza materiały dydaktyczne do pracy artystycznej dzieci przez okres całego roku szkolnego.

Czesne

Kwota płatna miesięcznie, na podane konto, do 5 dnia każdego miesiąca.

Kwota za czesne jest opłatą kalkulowaną w stosunku do liczby godzin przebywania dziecka w przedszkolu:

 • do 5 godzin pobytu w przedszkolu 390 zł,
 • powyżej 5 (do 12) godzin pobytu 530,
 • rodzeństwo 460 zł.

Opłata za czesne nie ulega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

Z kwoty uiszczanej na czesne przedszkole finansuje wszystkie zajęcia.

POSIŁKI

 • Przedszkole proponuje wyżywienie w formie cateringu, dodatkowo płatne.
 • Koszt wyżywienia około 12 zł (płatne na końcu miesiąca).
 • Każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu podlega odliczeniu.

WAŻNE INFORMACJE

 • Bardzo prosimy o przyprowadzanie dzieci do przedszkola najpóźniej do godziny 9:30.
 • Bardzo prosimy rodziców o zachowanie szczególnej ostrożności przy przyprowadzaniu dzieci i oddawanie ich pod opiekę tylko i wyłącznie pracowników przedszkola.
 • W sprawowaniu opieki nad dzieckiem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego (lub przez osoby upoważnione), w tym obowiązku przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w godzinach pracy placówki.
 • Dzieci mogą być odbierane tylko przez osoby pełnoletnie, upoważnione w karcie zapisu dziecka do przedszkola lub upoważnione PISEMNYM UPOWAŻNIENIEM (przekazanym najpóźniej rano przed zaistniała sytuacją) przez rodziców lub opiekunów, które mogą przyjąć odpowiedzialność prawną i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.
 • Osobom nieznanym, małoletnim oraz osobom pod wpływem alkoholu dzieci nie będą przekazywane.

Strefa rodzica